Info tècnica

Reglament // Mapa // Notes del traçador // Descripció de controls

Llegiu atentament aquesta informació. No complir alguns punts del reglament pot implicar la desqualificació de l’equip.

Les explicacions del mapa, notes del traçador i descripció de controls, que es publicaran més endavant, us ajudaran a optimitzar el recorreguts triats el dia de la competició.

Reglament

 • Organització:
 • Directora de cursa: Marta Planas
 • Traçador: Joan Sánchez
 • Responsable SI i inscripcions: Nicolau Sunyer
 • Responsable pre-sortida i control de material: Raquel Font
 • Responsable sortides/arribades: Marc Amat
 • Responsable avituallament: Joan Canet

 

 • Jurat tècnic:
  • Albert Herrero
  • Miquel Soro
  • Pablo Alonso

 

 • El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistemaSportIdent. Cada component de l’equip haurà de portar una pinça SI fixada al canell amb un precinte facilitat per l’organització. En cas de ruptura del precinte o pèrdua de la pinça SI l’equip quedarà desqualificat.
 • Per obtenir la puntuació del control tots els membres de l’equip han validar el seu pas a les bases de control trobades.
 • Tots els membres de l’equip han de mantenir-se agrupats, separats com a màxim 20 metres (<1’ de diferència en marcar el control).
 • La pinça SI no podrà ser retirada del precinte posat al canell fins després d’haver realitzat la descàrrega a la taula d’arribada, on un membre de l’organització tallarà el precinte.
 • En cas d’abandonament serà obligatori passar per la taula d’arribada i informar a l’organització.
 • El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l’organització, podrà modificar alguns controls per la seguretat dels participants.

Alguns dels punts més destacables del reglament, que el podeu consultar complet a la web de la FCOC.

Material obligatori

– Abans d’entrar al parc tancat i fer entrega del mapa es farà un control del següent material obligatori, tant a la cursa de 4h com a la de 8h:

 • Per persona:
  • Jaqueta impermeable
  • Manta d’emergència (2mx1’4m)
  • Pinça SI precintada al canell
  • Xiulet
  • Aigua (mínim 1L)
  • Menjar
  • Brúixola
  • Frontal
 • Per equip:
  • Farmaciola (per primeres cures en cas de ferida)
  • Mòbil
  • Retolador permanent

– L’us de GPS, calculadora, podòmetre o altímetre per calcular l’itinerari óptim queda PROHIBIT.

– No és material obligatori però és recomanable portar protecció a les cames, ja sigui amb perneres, mitjó alt o pantaló/malla llarga.

Cronometratge

– El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema SportIdent. Cada component de l’equip haurà de portar una pinça SI fixada al canell amb un precinte facilitat per l’organització i aprovat per la FCOC. En cas de ruptura del precinte o pèrdua de la pinça SI l’equip quedarà desqualificat.

– La pinça SI no podrà ser retirada del precinte posat al canell fins després d’haver realitzat la descàrrega a la taula d’arribada, on un membre de l’organització tallarà el precinte.

– Per obtenir la puntuació del control, que vindrà determinada pel valor del primer dígit del codi del control, tots els membres de l’equip han validar el seu pas a les bases de control trobades. La persona competidora és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base.

– En arribar a meta, cal esperar a l’últim component de l’equip per marcar en el control de meta.

– Cal assegurar-se que la pinça SI que es farà servir tindrà prou capacitat per a registrar tots els controls que l’equip pugui trobar el dia de la competició. Setmanes abans de la cursa es farà públic el número de controls per cada modalitat (capacitats SI). Si no es disposa de pinça SI hi ha la possibilitat de llogar-la en fer la inscripció.

– En cas d’abandonament serà obligatori passar per la taula d’arribada i informar a l’organització, per així poder portar un control de tots els participants de la cursa.

Penalització per temps

Als equips que arribin a meta un cop finalitzat el temps límit de cursa (4h o 8h) se’ls aplicarà la següent penalització, en funció del temps transcorregut:

 • fins 00:04:59 – 5 punts
 • de 00:05:00 a 00:09:59 – 10 punts
 • de 00:10:00 a 00:14:59 – 20 punts
 • de 00:15:00 a 00:19:59 – 30 punts
 • de 00:20:00 a 00:24:59 – 40 punts
 • de 00:25:00 a 00:29:59 – 50 punts
 • més de 00:30:00 – desqualificació

Mapa

Fet a escala 1:20.000, amb equidistància de corbes de 10m. El terreny cartografiat té una superfície total d’uns 27 km2, amb una alçada mínima de 990m sobre el nivell del mar i una màxima de 2040m.

El mapa entregat tindrà un format SRA3 i portarà impresa la descripció de controls i els telèfons de l’organització/emergències. S’ha enviat per mail la descripció de controls, que també es troba a la web.

Repartits per la zona de competició hi haurà un total de 63 controls . Per a la valoració dels controls s’ha tingut en compte la seva dificultat tècnica i/o física.

 

CapturaHi ha una completa gamma de pistes, camins i corriols a tot el mapa. Malgrat això hi ha extenses zones on com a màxim es poden trobar algunes traces de camí fet pel animals. La zona té una combinació força equilibrada de prats de pastura i zones boscoses.

Trobem presència de bestiar de pasturatge, vaques i cavalls principalment, i dels animals salvatges propis de la zona: senglars, voltors, guineus, etc.

Notes del traçador

L’acurada cartografia permet una navegació segura, malgrat tractar-se d’un mapa de rogaine a escala 1:20.000 i equidistància de corbes de 10m, amb la necessària generalització.

El mapa de cursa serà en format SRA3 (320×450) per la rogaine de 8h, i format A4 (210×297) per la rogaine popular de 4 hores, ambdós impresos en paper resistent a l’aigua i al trencament. Tots els mapes portaran impresa la descripció de controls en símbols. El mapa SRA4 de 4 hores portarà impresa AL DORS la descripció de controls en text. Amb l’antelació suficient es publicarà a la web la descripció dels controls en pdf per si els participants la volen imprimir apart.

Tots els mapes portaran impresos els telèfons de l’organització i d’emergències.

Repartits per la zona de competició hi haurà un total de:

 • 63 controls a la modalitat de 8 hores, amb un total de 369 punts possibles.
 • La cursa popular de 4 h. naturalment tindrà un nombre de controls menor.

Com indica el reglament de competició, per a la valoració dels controls s’ha tingut en compte la seva dificultat tècnica i/o física.

Referent a la simbologia emprada, aquesta serà la “Llegenda” que portarà impresa el mapa:

 • La simbologia corresponent al circuit (sortida, arribada, controls, números de control, etc.) ha estat modificada de color per facilitar la lectura a les persones amb daltonisme.
 • No totes les línies elèctriques de baixa tensió estan representades al mapa. Tampoc ho estan tots els filats, i alguns poden estar connectats al corrent elèctric (l’enrampada és més molesta que perillosa).
 • Si trenqueu algun filat, si us plau, comuniqueu-ho a l’organització a l’arribada. Així ens podrem ocupar de reparar-lo.
 • Les zones d’avituallament líquid (aigua) en cursa estan indicades amb el corresponent símbol (got). Es recomana no beure aigua dels torrents o abeuradors per la possible contaminació que poden tenir a conseqüència de l’activitat ramadera.
 • A petició del propietaris dels terrenys, s’han ratllat com a zones prohibides algunes zones corresponents a prats de pastura. Hi hauran controladors de l’organització per vigilar que cap corredor les travessi.
 • Es demana que no es travessin les zones privades ni els horts o conreus no marcats com a zones prohibides.

Consells i recomanacions IMPORTANT!!!

 • Es recomana l’ús de pantalons llargs i/o proteccions a les cames. Sobretot a la part baixa hi ha presència d’ortigues i esbarzers.
 • Carregueu aigua o beguda isotònica suficient per poder ser autònoms i no haver de dependre dels avituallaments en cursa, indicats al mapa. Haver-hi de passar condicionaria el vostre itinerari.
 • És recomanable l’ús de la lupa per facilitar la lectura del mapa, tot i que aquest traçador hi ha estat treballant sense lupa.
 • L’estratègia i elecció de la ruta òptima, juntament amb una correcta lectura i interpretació del mapa, seran determinants en el transcurs de la cursa.
 • Tingueu en compte que el desnivell acumulat pot ser molt gran segons l’estratègia escollida.
 • Si les corbes de nivell estan molt juntes vol dir que el pendent és molt pronunciat i amb la humitat ambiental pot ser molt relliscós.
 • Com que els mapes de Rogaine en moltes ocasions no tenen representada la vegetació, creiem oportú una breu explicació. La vegetació ha estat representada al mapa de forma fidel segons la normes cartogràfiques ISOM, a fi i efecte d’eliminar o reduir al mínim el factor sort en l’elecció de ruta i navegació. A la llegenda està explicat el seu grau de dificultat i la consegüent disminució de la velocitat de navegació. Cal tenir-ho en compte a l’hora de decidir una ruta o altra. En relació a això, per exemple, cal considerar:
  • Les zones blanques o amb Verd1 permeten córrer de forma pràcticament normal.
  • El Verd2 significa que es pot córrer entre el 20 i el 60% de la velocitat normal de cursa, però naturalment la diferència entre el 20 i el 60% és considerable i es poden trobar zones representades amb el mateix color però que poden ser més o menys franquejables.
  • Al Verd3, poc freqüent a la zona, millor no ficar-s’hi.
 • Les zones obertes són prats de pastura en els que es pot córrer amb normalitat, si no fos perquè el trànsit dels animals i la presència d’aiguamolls deixa en alguns llocs un terra irregular amb sots que l’herba no deixa veure. Cal tenir en compte que les darreres pluges han fet que hi hagi molta més presència d’aigua, tan als aiguamolls com als torrent i rieres. Per tot arreu hi ha força humitat.
 • A la part baixa del mapa i com a conseqüència de les pluges, el riu porta molta aigua i s’aconsella no travessar-lo a gual, sinó pels ponts o passeres.
 • Si per desgràcia el dia de competició hi hagués tempesta, eviteu les zones més altes que serien les més perilloses per la possibilitat d’algun llamp. Si fos el cas, els organitzadors ens reservem la possibilitat d’anul·lar alguns controls i s’avisaria oportunament al “briefing” d’abans de la sortida.
 • Finalment … Hi ha un camí que baixa/puja per uns tallats i cingleres enormes. A tenir en compte que es tracta d’un camí perfectament transitable però amb molt de pendent i que en algun moment necessita de peus i mans per a poder progressar. Igualment, en algun moment passa molt arran de cingle, de manera que no s’aconsella a persones amb vertigen.

 

 

 

Només afegir que les vaques, els cavalls, els voltors, els corbs, els rapinyaires, les daines, els cabirols, els isards, els senglars, les marmotes, les guineus, les aranyes i altres insectes, el municipi de PARDINES i l’equip organitzador d’ALIGOTS us esperem i desitgem que en gaudiu tant com en gaudim nosaltres mateixos preparant-ho.

Descriptor de controls

descriptor de controls per a la Rogaine de 4 hores amb i sense text

181114. Rogaine18 – 4 HORES – Descripcions en text

181114. Rogaine18 – 4 HORES – Descripcions de controls

descriptor de controls per a la Rogaine de 8 hores

181114. Rogaine18 – 8 HORES – Descripcions de controls